Noax Sys AB

Product list 2019
UN certified packagings for
Infectious Substances, Class 6.2

Förpackningar för diagnostiska prover och
annat farligt gods enligt ADR, IATA/DGR,
ICAO-TI. UN3373 och UN2814. Jan 2019

324.1120  Plastic bag absorbing 20 ml
Plastic bag with absorbing material. For one test tube. Absorbing capacity 20 ml. For use inside DG containers. Absorbs spillage and protects against contamination. Packed in poly bags. 100 pcs per bag.
324.1120  Absorbpåse 20 ml för provrör
Plastad påse med absorb. Absorbkapacitet 20 ml, 60x140 mm. Används i transportburk då flera rör sampackas. Påsen uppfyller två regelkrav: absorb av läckage samt skyddar andra, sampackade provrör.
324.5001  DG Container for test tubes, 500 ml 95 kPa. Leekproof at 95 kPa
DG Container for test tubes, 500 ml. Inner dimensions 64 x 155 mm. Forms together with carton 1092 or carton 2351 UN specified packagings for class 6.2, un2814 and for class 6.1. Outer dimensions 100x100x180 mm.
324.5001  Transportburk 500 ml 95 kPa. Leekproof at 95 kPa
Transportburk 500, längd 155 mm. Med ytteremballagen kartong 1092 och 2351 bildas godkända emballage för  UN2814. Med övriga ytteremballage bildas 650-förpackningar för UN3373. Trycktestad till 95 kPa.
324.5004  DG Container for test tubes, 800 ml 95 kPa. Leekproof at 95 kPa
DG Container for test tubes, 800 ml. Inner dim 64 x 180 mm, green. Forms together with carton 1206 UN specified packaging for class 6.2, UN2814. Also allowed for toxins and genetically modified micro  organisms, class 9, UN no 3245.
324.5004  Transportburk 800 ml 95 kPa. Leekproof at 95 kPa
Transportburk 800, längd 180 mm. Lämplig för provpinnar av olika slag. Passar till kartong 1206 och 1207.  Godkänd för UN2814 och UN3373. Trycktestad till 95 kPa.
324.4002.1  Courier Box 650 A standard. One card holder
Courier Box for diagnostic specimens class 6.2 un 3373. According to packing instruction 650. Volume 8  litre, inner LxWxH: 28 x 18 x 13,5 cm. One card holder.
324.4002.1  Provlåda 650 A standard 1 korthållare
Provlåda för diagnostiska prover, un 3373, enligt ADR förpackningsinstruktion 650. Insatser finns för provrör,  transporthylsor mm. Inre längd x bredd x höjd: 28 x 18 x 13,5 cm.
324.4003.1  Courier Box 650 B standard. One card holder
Courier Box for diagnostic specimens class 6.2 un 3373. According to packing instruction 650. Volume 15  litre, inner LxW 33 x 25 height 16 cm. One card holder.
324.4003.1  Provlåda 650 B standard 1 korthållare
Provlåda för diagnostiska prover, un 3373, enligt ADR förpackningsinstruktion 650. En korthållare “CK”.  Insatser finns för provrör, transporthylsor mm. Transportburk 500 och 800 ryms i lådan. Inre längd x bredd  höjd: 33 x 25 x 16 cm.
324.2359  Insulation box 3 litre with carton marked UN3373
Special delivery unit; 20 boxes + 20 cartons
324.2359  Kylbox 3 lit med kartong märkt UN3373
Typgodkänd kartong med kylbox 3 liter med förtryckt varningsmärke UN3373. I kombination med transportburk  500 uppfyller denna förpackning också kraven för UN2814. Etikett för UN2814 art.nr 324.6110 skall då  överklistras UN3373.
324.1093  Carton f DG-container 500 marked UN3373
Carton for DG-container 500. Marked UN3373 Biologic substance category B. Fullfills ADR/DGR PI 650
324.1093  Kartong f trp-burk 500 UN3373 enl PI 650
Kartong för en transportburk 500 eller trp-hylsor, märkt UN3373 Biological Substance Category B. Med  typgodkännande. Uppfyller förpackningsinstruktion 650. Med etikett UN2814 uppfylles kraven i PI620.  Minimått 100x100x180 mm.
324.1206.2  Kartong f trp-burk 800 märkt UN3373
Carton for DG Container 800. Marked UN3373 Biologic substance category B. Fullfills ADR/DGR PI 650
324.1206.2  Kartong f trp-burk 800 märkt UN3373
Kartong för en transportburk 800. Typgodkänd kartong märkt UN3373. Uppfyller packinstruktion 650. Me  etikett UN2814 uppfylles kraven i PI620.  Yttre mått 100x100x206 mm.


Noax Sys AB PO Box 2022 S-18202 Danderyd (Stockholm) Sweden
Phone +46 8 753 46 80
Email: mail@noax.se